[GCĐP] Chương 49:giao phong (hồi 1)


16

GIA CÓ ĐIÊU PHU

 TÁC GIẢ:CHU NGỌC

 Edit+Beta: THỦY BĂNG THANH

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 49:giao phong (hồi 1) Tiếp tục đọc

Advertisements

[BVGTTH] Chương 20: Làm Ngơ Không Biết


26

Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 20: Làm Ngơ Không Biết

                      “Hoàng huynh! như vậy có ổn không” Minh Châu khóe miệng co giật liên tục, đường đường là trưởng công chúa cùng vương của quỷ quốc lại làm hành vi lén la lén lúc thật là mất mặt chết đi được.

Tiếp tục đọc

[GCĐP] Chương 48: Nguyên Do Bi Phẫn


4

GIA CÓ ĐIÊU PHU

 TÁC GIẢ:CHU NGỌC

 Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 48: Nguyên do bi phẫn Tiếp tục đọc

[GCĐP] Chương 47 – Giết Người Không Thấy Máu


3

GIA CÓ ĐIÊU PHU

 TÁC GIẢ:CHU NGỌC

 Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 46: giết người không thấy máu

Tiếp tục đọc

[TĐLT]Chương 58: Biến Mất


9

Tà Đế Lãnh Thê

Tác Giả: Qũy Tích Đồ Đồ

Thể Loại: Trọng sinh, Ngôn tình

Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

___________________________________________

 Chương 58: biến mất.

                Đối với cuộc đối thoại của Mộ Dung Mặc cùng Bạch Vinh, tuy rằng mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng ai cũng không dám đi qua hỏi.

Tiếp tục đọc